Posted on

Sáning og uppeldi birkifræs í glugganum heima

Söfnun birkifræja
Myndin er fengin úr kennslumyndinni “Sáning birkifræja” eftir Stein Kárason https://vimeo.com/28150471

Að ala upp plöntur í eldhús- eða stofuglugga getur ekki talist besti kostur sem völ er á og hefur reynst mörgum erfitt. Ræktun í gróðurhúsi eða gróðurskála er mun auðveldari en krefst engu að síður natni. Margir ræktendur hafa ekki kost á að ala upp í gróðurskála eða gróðurhúsi en vilja engu síður spreyta sig við uppeldi trjáplantna og því ekki að reyna eldhúsgluggann?

Birkifræið

Birkifræið er að jafnaði þroskað um mánaðarmótin september – október og hangir fræið á plönunum fram yfir miðjan október, jafnvel lengur ef tíð er góð.
Safnið birkifræi af heilbrigðum trjám. Takið væna, heila rekla, ekki þá sem eru litlir eða afmyndaðir. Tínið frá blöð og stilka, sem slæðast kunna með, og þurrkið fræið við stofuhita í 3 – 4 daga t.d. í þunnum flekki á dagblaði. Þegar heilir reklar hrynja í sundur við átöku er fræið þurrt. Það má síðan geyma í bréfpoka, helst á köldum og þurrum stað. Birkifræið er örsmá hneta með allbreiðum væng og er allt að ein- og hálf milljón fræja í kílói. Algeng spírun er 50%, jafnvel minna. Fræið tapar spírunarhæfni í geymslu og því er vissara að nota ekki eldra fræ en 2.-3 ára.

Moldin

Sáðmold þarf að vera myldin og með hæfilegt magn næringarefna. Hægt er að kaupa tilbúna sáðmold í verslunum. Ekki er nauðsynlegt að sá í sérstaka sáðbakka, heldur má notast við nær hvaða ílát sem er, t.d. undan ís eða skyri, svo framarlega sem stungin eru göt í botninn og framræsla vatns tryggð. Bakkinn er fylltur upp með sáðmold þannig að nokkrir millimetrar eru upp að brún. Þjappað er létt á moldina. Ef það er gert of fast fer súrefni úr moldinni og spírun gengur verr, en ef moldin er óþjöppuð, eða ekki nægilega þjöppuð er hætta á að fræ liggi laus ofan á moldinni og nái síður tengslum við jarðveginn.

Sáning

Sáið um eða eftir miðjan maí. Fræinu er dreift sem jafnast yfir moldina og til þess að auðvelda jafna dreifingu má blanda hveitiklíði saman við, 2-3 sinnum magn birkifræsins. Hæfilegt er að gera ráð fyrir um 50 spíruðum fræjum í bakka sem er 20×30 sentimetrar að flatarmáli, en sú stærð hentar vel í venjulega gluggakistu. Sé spírunarhlutfall 50%, sem oft er hjá birki, má hæglega sá 100 fræjum í bakka af þeirri stærð en í einu grammi af birkifræi eru um 900 – 1400 fræ. Sé spírunarhlutfall hærra en 50 % er rétt að fækka sáðum fræjum sem því nemur.

Um 1-2 millimetra þykku lagi af vikri eða sandi er sáldrað yfir fræin, þannig að rétt sjáist í þau.
Með þessu móti helst raki í moldinni og að fræinu, en raki er eitt af lykilatriðum til að spírun takist.

Merkja skal sáningu með upplýsingum um t.d. tegund, uppruna fræs og dagsetninu sáningar

 Vökvað

Að svo búnu er moldin vökvuð og er best að vökva neðan frá í gegnum göt á sáðbakkanum. Ef vatni er hellt yfir bakkann, þéttist moldin og súrefni í henni minnkar, auk þess sem fræin geta skolast til ef ekki er farið varlega. Best er að leggja bakkann í vask eða bala með volgu vatni og láta hann standa þar í nokkrar mínútur, eða þar til sáldrið hefur dökknað.

Þá er sáðbakkanum komið fyrir í gluggakistu, helst í vesturglugga, og hvítt plast lagt yfir, en við það helst rakinn betur í moldinni. Gott að lofta um moldina einu sinni á dag og er þá plastið tekið af í nokkrar mínútur. Moldin má hvorki verða of þurr né blaut en vökvun krefst mikillar umhyggju og er eitthvert vandasamasta verkið í uppeldinu.

Fræið má aldrei þorna meðan á spírun stendur.

Árangur sést eftir nokkra daga

Birkifræ spírar eftir 10-15 daga við um 20 stiga hita. Þegar megnið af fræjunum hefur spírað er plastið tekið af bakkanum og þá fer birta að skipta plönturnar mestu máli. Þær teygja sig í átt að ljósi og því er mikilvægt að láta þær standa þar sem þær njóta góðrar birtu. Markmiðið er ekki að fá langar spírur, heldur þétta og laufgaða plöntu. Nýspíruð fræ mega ekki standa í sterku sólarljósi og er því nauðsynlegt að skyggja örlítið á viðkvæmar plöntur ef sáðbakki er staðsettur í suðurglugga. Það má gera t.d. með því að festa dagblað á glerið á glugganum og draga þannig úr mestu birtunni. Best er að plönturnar séu í vesturglugga ef kostur er.

Fljótlega eftir spírun myndast tvö lítil laufblöð, sem nefnd eru kímblöð. Í kjölfarið stækka smáplönturnar og laufblöðum fjölgar. Þá þarf að dreifplanta, til að auka vaxtarrými hverrar plöntu.

Vaxtarými aukið

Á þessu stigi má notast við venjulega, næringarríka gróðurmold. Notið stærri sáðbakka og fyllið hann næstum. Hafið þó borð á svo að vatn flæði ekki út við vökvun. Grafið litla holu í moldina, t. d. með teskeið. Síðan eru plönturnar teknar varlega upp úr sáðbakkanum og þeim komið fyrir, með gætni, í nýja pottinum. Gætið þess að rótarkerfið bögglist ekki við gróðursetningu. Það getur haft slæm áhrif fyrir vöxt og viðgang plöntunnar síðar meir. Bil á milli plantna í sáðbökkum er hæfilegt 5-6 sm. Einnig má nota litla blómapotta 4-6 sentímetra og er þá ein planta sett í hvern pott. Þörf fyrir birtu minnkar ekki en plönturnar hafa nú gott af ögn lægri hita ef mögulegt er. Annars geta þær orðið linar og þróttlitlar. Á þeim árstíma, þegar hætta á næturfrosti er liðin hjá, má fara að venja smáplönturnar við þær aðstæður sem þær munu búa við næstu árin. Ekki má gera það of hastarlega og er því gott að byrja á því að láta plöntunar út á daginn á skjólgóðan stað, nokkra tíma í senn. Tíminn er svo lengdur smám saman þar til plöntunar eru settar alveg út, en það getur tekið 1-2 vikur. Fyrstu nætunar úti getur verið æskilegt að hylja plönturnar með trefjadúk (akríldúk) eða plasti á skjólgóðum stað í garðinum. Plöntunar eru aldar upp, t.d. í vermireit, til næsta vors og jafnvel lengur, allt eftir stærð ræktunaríláts.

Samantekt:
Auður Jónsdóttir. Kristinn H. Þorsteinsson

Posted on

Rósaklúbburinn

Rósaklúbbur Garðyrkjufélags Íslands var stofnaður 22. apríl 2002. Allir félagar Garðyrkjufélags Íslands geta gengið í Rósaklúbbinn. Hjón og sambýlisfólk geta haft sameiginlega aðild að klúbbnum. Félagsgjald er 1.000 kr. á ári og er innheimt það með félagsgjaldi Garðyrkjufélagsins. Í febrúar 2020 voru 360 félagar skráðir í klúbbinn.

Heimasíða Rósaklúbbsins er í vinnslu og verður opnun síðunnar kynnt á vef GÍ.

Posted on

Ljósmyndakeppni Rósaklúbbsins 2019

Efla alla þá menningu sem vegsamar rósir “
Nú stendur yfir ljósmyndakeppni Rósaklúbbsins 2019.
Skilafrestur á myndum til 31. október.

 

Aðeins skráðir félagar í Rósaklúbbnum geta tekið þátt en allir félagar í Garðyrkjufélagi íslands geta orðið félagar í Rósaklúbbnum.
Það er hægt að nálgast upplýsingar og skrá sig í Rósaklúbbinn í gegnum netfangið: gardyrkjufelag@gardurinn.is

Posted on

Grasrótin og Garðyrkjuritið

Það vill gleymast þegar fjallað er um kolefnasporið að sennilega eru heimagarðar landsmanna sá þáttur sem skilar hvað mestum ávinningi, ekki síður en skógrækt og landrækt. Grasrót garðyrkjunnar er í heimagörðum Íslendinga í öllum landshlutum enda nánast ekkert hús í landinu þar sem ekki er stunduð ræktun af einhverju tagi. Nægir í því sambandi að minna á að stærsti skógur landsins er í Reykjavík og þar á áhugafólk um garðyrkju stærstan þátt.

Það er því frá mörgu að segja af þessum vettvangi. Nær daglegar fréttir og frásagnir samskiptamiðla sýna svo ekki verður um villst að margar nýjar og áhugaverðar hugmyndir eru í vinnslu í heimagörðum; frá þeim væri gaman að segja í Garðyrkjuritinu. Ekki síst væri gaman að heyra frá fólki sem ekki hefur skrifað í ritið áður – og hafið engar áhyggjur þótt þið teljið ykkur ekki skrifa “nógu vel” – við getum auðveldlega hjálpað til við að gera texta læsilegri.

Við hvetjum alla félaga (og eins þá sem eiga eftir að gerast félagar!) að senda okkur áhugavert efni í Garðyrkjuritið, eina íslenska tímaritið sem helgað er garðyrkju, eigi síðar en 1. nóvember næstkomandi. Það voru ágætar heimtur á efni í rit yfirstandandi árs og við vonumst til að svo verði áfram.

Vinsamlega sendið efni ykkar – eða hugmyndir um efni – til Kristins fræðslustjóra Garðyrkjufélagsins á netfangið gardyrkjufelag@gardurinn.is 

 

 

 

 

Posted on

Aldingarður æskunnar í Fjallabyggð

Aldingarður Æskunnar í Fjallabyggð var nýlega hleypt af stokkunum með gróðursetningu aldintrjáa við Trjálund norðan við bílaplanið Menntaskólans á Tröllaskaga.

Ómar Valdimarsson formaður Garðyrkjufélags Íslands, Kristinn H. Þorsteinsson, fræðslu- og verkefnisstjóri og Anna María Guðlaugsdóttir formaður Garyrkjufélags Tröllaskaga Norðurs voru viðstödd ásamt Gunnari Birgissyni bæjarstjóra Fjallabyggðar og aðstoðuðu starfsfólk leikskólans, nemendum, foreldrum og velunnurum verkefnisins við að gróðursetja ávaxtatré og áhugaverð berjayrki.

Hugmyndin með verkefninu felst í því að koma upp sérstökum trjáreitum með ávaxtatrjám og berjarunnum í náinni samvinnu við leikskólanemendur, foreldra, sveitarfélög og aðra velunnara. Eitt af hlutverkum Garðyrkjufélagsins er að leiða saman ólíkar kynslóðir og skapa skilyrði fyrir vaxandi ræktunarmenningu ungs fólks. Aldingarður Æskunnar er kjörinn vettvangur til þess.
Áhugi almennings á hvers kyns ræktun hefur aukist. Hvað ræktunarskilyrði varðar hafa frumkvöðlar í ræktun, með bjartsýni og þolinmæði, sýnt að trén geta borið ávexti utanhúss hér á landi. Sæmundur Guðmundsson og Eyrún Óskarsdóttir á Hellu eru þau fyrstu sem hófu markvissa ræktun ávaxtatrjáa. Þau fluttu sín fyrstu tré inn árið 1994 og voru það eplatré og yrkin Transparent Blanche, Haugmann og Sävstaholm og fengu þessi yrki sinn sess í Fjallabyggð. 

Árangur af ávaxtarækt getur tekið nokkur ár, en ef rétt er að staðið geta trén borið ávexti hér á landi utandyra. Með þeirri þekkingu sem Garðyrkjufélagið býr að verður spennandi að fylgjast með Aldingarði Æskunnar dafna en Jón Guðmundsson á Akranesi hefur verið félaginu mikilvægur ráðgjafi í verkefninu Aldingarður Æskunnar.

 

 

 

Posted on

Garðyrkjufélag Íslands heiðrar fjóra félaga á aðalfundi 15. maí 2019

Á AÐALFUNDI Garðyrkjufélags Íslands, sem haldinn var 15. maí 2019, voru fimm félagar sæmdir heiðursmerkjum fyrir mikið og gott starf að ræktunarmálum.

Guðrún Agnarsdóttir
Guðrún Agnarsdóttir læknir og fyrrverandi alþingismaður hefur verið ritstjóri Garðyrkjuritsins frá árinu 2012 og hefur sinnt því starfi af mikilli alúð og natni. Garðyrkjuritið er, eins og félagsmenn vita, ómissandi á vorin, það færir okkur fjölbreyttan fróðleik og skemmtun um garðyrkjutengd málefni og félagið hefur alla tíð haft metnað til að þar sé vandað mjög til verka. Guðrún hefur svo sannarlega staðið vaktina með mikilli prýði og Garðyrkjuritið fyllilega staðið undir væntingum undir hennar stjórn.  Nú síðast tók hún ásamt ritstjórn þá djörfu ákvörðun að breyta aðeins broti ritsins til að myndir fái betur notið sín og af viðbrögðum félagsmanna að dæma hefur sú ákvörðun verið til góðs.  Guðrún hefur nú ákveðið að gefa ekki kost á sér áfram sem ritstjóri en stjórn GÍ þakkar henni kærlega fyrir vel unnin störf og óskar henni velfarnaðar í framtíðinni. 

Þuríður Backman
Þuríður Backman fyrrverandi alþingismaður var formaður GÍ frá árinu 2013 til ársins 2017.  Í hennar stjórnartíð urðu þær breytingar á aðstöðu félagsins að það flutti úr húsnæði sínu að Frakkastíg í Síðumúla 1.  Þuríður lagði á sig mikið og óeigingjarnt starf í þágu félagsins á þessum árum og stendur félagið í mikilli þakkarskuld við hana.  Þuríður lagði mikla áherslu á að efla félagsanda meðal félagsmanna og þeirra sem störfuðu að verkefnum fyrir félagið og tókst vel til með það.  Sem dæmi má nefna vel heppnaða jólaskemmtun sem hefur verið fastur liður í starfseminni í Síðumúla.  Þuríður nýtti einnig góðar tengingar sínar við atvinnulífið félaginu til framdráttar og kann félagið henni bestu þakkir fyrir. 

Sigþóra Oddsdóttir
Sigþóra Oddsdóttir garðyrkjufræðingur hefur lengi verið virkur félagi í Garðyrkjufélagi Ísland og síðustu árin hefur hún unnið mikið og óeigingjarnt starf í frænefnd félagsins. Vinna frænefndar er töluverð, einkum og sér í lagi frá hausti og fram yfir áramót og hefur Sigþóra unnið ötullega að því, ásamt öðrum meðlimum frænefndar að koma innsendum frætegundum til þeirra aðila sem óska eftir fræi frá félaginu.  Félagið þakkar Sigþóru fyrir hennar störf og hlakkar til áframhaldandi samstarf við hana.

Vilhjálmur Lúðvíksson
Vilhjálmur Lúðvíksson efnaverkfræðingur er félagsmönnum að góðu kunnur eftir áralöng störf sín í trúnaðarstörfum fyrir félagið.  Vilhjálmur var formaður félagsins frá árinu 2007 til 2013, hann var ritstjóri Garðyrkjuritsins um hríð og hefur undanfarin ár verið formaður rósaklúbbsins.  Vilhjálmur hefur skrifað fjölda greina um garðyrkju og tengd málefni, skipulagt heimsóknir erlendra gesta á vegum GÍ til landsins og skipulag garðyrkju- og ræktunartengdar heimsóknir Íslendinga til fjölmargra landa.  Hann er sannkallaður eldhugi og hefur verið óþreytandi í að vinna að því að hagur Garðyrkjufélagsins vaxi og dafni sem best.  Félagið þakkar Vilhjálmi heilshugar fyrir framlag hans til garðyrkju og vonast til að fá að njóta krafta hans enn um hríð.    

 

 

 

Talið vinstri Guðríður Helgadóttir varaformaður GÍ, þá koma heiðurfélagrnir fjórir Vilhjálmur, Guðrún, Þuríður og Sigþóra. Lengst til hægri er Pétur J. Jónasson fráfarandi formaður GÍ
Posted on

Stjórn Garðyrkjufélags íslands, skoðunamenn reikninga og fulltrúar í nefndir fyrir árið 2019-2020

 • Aðalfundur Garðyrkjufélags Íslands var haldinn miðvikudaginn 15. maí. Á fundinum fóru fram hefðbundin aðalfundarstörf. Pétur J. Jónasson fyrrum formaður félagsins og Karl óskar Þráinsson gjaldkeri gáfu ekki kost á sér til endurkjörs og eru þeim þakkað kærlega fyrir vel unnin störf í þágu félagsins. Nýir inn í stjórn félagsins voru kjörnir Ómar Valdimarsson formaður og Eggert Aðalsteinsson.

  Stjórn Garðyrkjufélags íslands, skoðunamenn reikninga og fulltrúa í nefndir fyrir árið 2019-2020:
  Stjórn Garðyrkjufélags Íslands
 • Brynhildur Bergþórsdóttir
 • Eggert Aðalsteinsson
 • Guðríður Helgadóttir
 • Ómar Valdimarsson
 • Sveinn Þorgrímsson
  Varastjórn:
 • Freyja Hilmisdóttir
 • Konráð Lúðvíksson
 • Sigríður Héðinsdóttir
  Ritnefnd:
 • Björk Þorleifsdóttir
 • Erna Rós Aðalsteinsdóttir
 • Guðríður Helgadóttir
 • Hafsteinn Hafliðason
 • Ómar Valdimarsson
 • Vilhjálmur Lúðvíksson
  Frænefnd:
 • Barbara Stanzeit
 • Eiríkur Jónsson
 • Guðrún Þuríður Halldórsdóttir
 • Ragnar Jónasson
 • Sigþóra Oddsdóttir
  Kjör aðal og varamanna skoðunarmanna reikninga:
  Aðalmenn
 • Magdalena Lára Gestsdóttir
 • Ragnar Jónasson
  Varamenn
 • Hugrún Jóhannesdóttir
 • Sigríður Friðriksdóttir

 

 

 

Posted on

Kallað eftir tilnefningum til stjórnar GÍ og annarra embættisverka fyrir aðalfund

Aðalfundur Garðyrkjufélags Íslands 2019 verður haldinn miðvikudaginn 15. maí kl. 19:30 í Síðumúla 1. Reykjavík
Félagsleg virkni er forsenda öflugs félags og góð þátttaka í aðalfundum eflir lýðræðislega stjórnun og stefnumótunVið kosningu í aðalstjórn 2019 skal kjósa formann  og tvo meðstjórnendur til tveggja ára,  í varastjórn þrjá til eins árs.
Úr stjórn eiga að ganga  Pétur J. Jónasson, formaður, Karl Óskar Þráinsson gjaldkeri og Sveinn Þorgrímsson meðstjórnandi. Pétur og Karl Óskar gefa ekki kost á sér til áframhaldandi setu en Sveinn gefur kost á sér í stjórn félagsins.
Í varastjórn eru Freyja Héðinsdóttir, Konráð Lúðvíksson og Sigríður Héðinsdóttir. Þau gefa öll kost á sér til áframhaldandi starfa við stjórnarstörf fyrir félagið.
Félagar eru hvattir til að koma ábendinum til uppstillinganefndar eða gefa kost á sér í stjórn GÍ eða önnur embætti sem kosið er í skv. lögum félagsins.
Vinsamlegast sendið ábendingar á netfangið: gardyrkjufelag@gardurinn.is

====================================================================

Lög Garðyrkjufélags Íslands (GÍ). Samþykkt á aðalfundi félagsins 26. apríl 2016

1.gr. Skilgreining á félaginu
Félagið heitir Garðyrkjufélag Íslands og er félag áhugafólks um garðyrkju. Félagssvæði þess er landið allt og er  starfsemin rekin á kennitölu Garðyrkjufélags Íslands. Heimili og varnarþing félagsins er í Reykjavík.

2. gr. Hlutverk og markmið félagsins.
Hlutverk Garðyrkjufélags Íslands er að:
– efla, varðveita og miðla þekkingu á garðrækt, fegrun umhverfis og ræktunarmenningu um land allt.
Markmið félagsins eru:
– Að vera vettvangur félagsmanna til skoðanaskipta, skapandi samveru og miðlunar þekkingar meðal félagsmanna, ennfremur að bæta aðstöðu þeirra til að stunda áhugamál sitt.
Að miðla til almennings þekkingu og reynslu í ræktun og fegrun umhverfis og stuðla með því að uppbyggingu fjölbreytts og fagurs gróðurríkis í byggðum landsins og nánasta umhverfi þeirra.
– að stuðla að verndun og uppbyggingu skrúðgarða og áhugaverðra gróðurreita. Hvetja til stofnunar nýrra skrúðgarða í sem flestum sveitarfélögum.
– að sameina krafta aðila við garðyrkju og ræktun til fegrunar í þéttbýli og nærumhverfi byggðar, og til aukinnar fræðslu og eflingar rannsókna sem tengjast hlutverki félagsins.
– að leiða saman kynslóðir og vekja áhuga fólks á öllum aldri á ræktun og fegrun umhverfis.
– að félagið sé sýnilegt og leiðandi afl í fræðslu um garðrækt, ræktunarmenningu og umhverfismál í þágu allra landsmanna.
– Stjórn félagsins gerir starfsáætlanir um framkvæmd þessara markmiða fyrir komandi almanaksár og kynnir félagsmönnum á aðalfundi félagsins.

3. gr. Gildi félagsins
Gildi félagsins eru:
– Sköpunargleðisem fæst við mótun fjölbreyttra garðlanda og yndi af því að fylgjast með gróðri dafna.
– Umhyggja fyrir gróðrinum, umhverfinu og félagslegri samveru.
– Þrautseigja við að breiða út þekkingu á ræktun og stuðla að heilbrigðum lífsháttum.
– Forvitni fyrir nýjum tegundum, yrkjum og kvæmi plantna og  þróun aðferða við ræktun þeirra við íslenskar aðstæður.

4. gr. Félagsmenn
4.1 Félagsmenn geta allir orðið sem vilja vinna að markmiðum félagsins, þ.m.t. einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir. 
4.2. Árgjald er ákveðið á aðalfundi og gildir hvert almanaksár. Greiðsla þess er skilyrði aðildar. Hafi félagi ekki greitt félagsgjald þriggja undangenginna starfsára við árlega álagningu, skoðast það sem úrsögn úr félaginu. Garðyrkjuritið er sent til allra skuldlausra félaga.
4.3 Aðalfundur kýs heiðursfélaga að fengnum tillögum stjórnar. Heiðursfélagar halda félagslegum réttindum en eru undanþegnir félagsgjöldum.

5. gr. Deildir
5.1Félagsmenn geta stofnað með sér deildir innan sveitarfélaga eða á ákveðnum landsvæðum.
5.2Félagsmenn hverrar deildar setja starfsreglur hennar og kjósa stjórn á aðalfundi deildarinnar.
5.3  Til að stofna deild í GÍ þarf stjórn GÍ að hafa samþykkt stofnun og starfsreglur hennar. 
5.4  Tíundi hluti félagsgjalda þeirra er tilheyra starfandi deild er lagður inn á sérstakan bókhaldsreikning hjá GÍ sem er merktur viðkomandi deild og er ætlað að styðja við félags- og fræðslustarf hennar.  Við ákvörðun fjárhæðar tíundar skal stjórn GÍ miða við fjölda félaga viðkomandi deildar næstliðin áramót eða nota annað viðmið ef eðlilegra þykir miðað við aðstæður.   
5.5  Deildum er heimilt að standa fyrir eigin fjáröflun, þó svo fremi að hún skarist ekki á við almenna fjáröflun GÍ.  Stjórn GÍ hefur ákvörðunarvald um slík atriði ef skera þarf úr.
5.6  Deild getur ekki skuldbundið GÍ með nokkrum hætti en stjórn GÍ er skylt að fylgjast með störfum deilda og aðstoða þær eftir því sem tilefni gefast til.
5.7  Fyrir lok nóvember skal stjórn hverrar deildar senda stjórn GÍ skýrslu um starfsemi deildarinnar og starfs- og rekstraráætlun fyrir komandi almanaksár.
5.8  Stjórn GÍ getur, að eigin frumkvæði, boðað til aðalfundar einstakra deilda hafi slíkur fundur ekki verið haldinn síðustu tvö ár eða ef upplýsingar um starfsemi hafa ekki borist.
5.9  Stjórn GÍ er heimilt að boða formenn allra deilda til samráðsfunda. 

6. gr Klúbbar
6.1 Innan GÍ geta starfað klúbbar um einstök áhugamál eða svið innan garðyrkjunnar.
6.2 Félagsmenn er áhuga hafa á að starfa í slíkum klúbbum, innan GÍ, skulu leggja fyrir stjórn GÍ upplýsingar um viðfangsefni eða starfssvið klúbbs, ásamt tillögu að skipulagsformi hans og reglum.  Stofnun klúbbs, sem og starfsreglur, skulu ætíð hafa hlotið samþykki stjórnar GÍ.  Allir félagsmenn í GÍ skulu eiga jafnan rétt á því að vera skráðir í viðkomandi klúbb og þátttöku í starfi hans.
6.3 Klúbbar geta ákveðið að leggja á klúbbsfélaga sérstakt félagsgjald vegna starfsemi sinnar sem innheimt er með almennu félagsgjaldi í GÍ.
6.4. Hafi klúbbur ákveðið að leggja sérstakt félagsgjald á meðlimi sína, skal stjórn hans ráðstafa gjaldinu til starfs á hans vegum í samræmi við skilgreind verkefni eða viðfangsefni klúbbsins samkvæmt þeim reglum, sem hann hefur sett sér og stjórn GÍ samþykkt.
6.5. Klúbbi er heimilt að standa fyrir eigin fjáröflun, þó svo fremi að hún skarist ekki á við almenna fjáröflun GÍ. Stjórn GÍ hefur ákvörðunarvald um slík atriði ef skera þarf úr.
6.6. Fyrirlok nóvember skal stjórn hvers klúbbs senda stjórn GÍ skýrslu um starfsemi klúbbsins og starfs– og  rekstraráætlun fyrir komandi almanaksár.
6.7. Klúbbur getur ekki skuldbundið GÍ með nokkrum hætti. Ef klúbbur óskar eftir að standa fyrir eða að GÍ standi fyrir innflutningi á plöntum eða plöntuafurðum, gilda sérákvæði þessara laga þar um, ásamt því sem stjórn GÍ ákveður, m.a. í sérstökum reglum, sem stjórn GÍ er heimilt að setja.  
6.8. Stjórn GÍ getur, að eigin frumkvæði, boðað til aðalfundar einstakra klúbba hafi slíkur fundur ekki verið haldinn síðustu tvö ár eða ef upplýsingar um starfsemi hafa ekki borist.

7. gr. Nefndir
7.1. Fastanefndir GÍ eru frænefnd og ritnefnd Garðyrkjuritsins.
7.2.Frænefnd er skipuð þremur félagsmönnum, sem kosnir eru árlega á aðalfundi GÍ Frænefndin skiptir sjálf með sér verkum.
7.3.Frænefnd ber ábyrgð á tegundavali fræja til dreifingar, hún tekur við frægjöfum og annast úthlutun til  félagsmanna í GÍ. 
7.4.Ritnefnd Garðyrkjuritsins skal skipuð fimm félagsmönnum, sem kosnir eru árlega á aðalfundi GÍ og skal ritstjóri kosinn sérstaklega úr þeim hópi. Að öðru leyti skiptir ritnefnd sjálf með sér verkum.
7.5. Í Garðyrkjuritinu skal birta starfsskýrslu stjórnar GÍ fyrir næstliðið almanaksár ásamt ágripi af starfsskýrslum deilda, klúbba og starfsnefnda GÍ.  Að öðru leyti annast ritnefnd Garðyrkjuritsins um árlega útgáfu þess og ákveður efnisval og uppsetningu, sem og annast önnur verkefni þess vegna, m.a. prentun ritsins.  Ritnefnd skal leitast við að hafa efni ritsins fjölbreytt með það í huga að það höfði til sem flestra félagsmanna í GÍ, jafnframt því að reynt sé að sinna almennri fræðslu um garðyrkju.
7.6.  Starfsmaður GÍ, skipaður af stjórn, starfar með ritnefnd og veitir henni aðstoð eftir föngum.

8. gr. Innflutningur – áhættusjóður.  
8.1. Stjórn GÍ skal setja sérstakar reglur um innflutning plantna og plöntuafurða. Þær skulu m.a. fjalla nánar umverkferla við ákvarðanir um innflutning, pantanir og greiðslur til seljenda, flutningsaðila o.s.frv. sem og hvaða kröfurséu gerðar um öryggi, m.a. á sviði heilbrigðis plantna, áhættu og önnur atriði er stjórn þykir að þurfi að liggja fyrirgagnvart öllum félagsmönnum GÍ. Einnig skal í þeim sérstöku reglum stjórnar ákveðið hvert áhættugjald skuli vera.
8.2.Við innflutning á plöntum eða plöntuafurðum skal lagt sérstakt gjald á hverja einingu, sem nefnist áhættugjald.Áhættugjaldið skal renna í sérstakan áhættusjóð GÍ og er því ætlað að standa undir afföllum og/eða öðru er upp kann að koma og tengist innflutningi á vegum GÍ eða í umboði þess.

9.  gr. Aðalfundur
Aðalfund skal halda ár hvert fyrir  lok apríl. Rekstrarár félagsins er almanaksárið. Fundurinn er lögmætur sé hann tilkynntur á heimasíðu GÍ með minnst eins mánaðar fyrirvara. Fundarboð, dagskrá og tillögur stjórnar um breytingar á lögum skulu berast félögum með tryggum hætti og vera aðgengilegar á heimasíðu GÍ eigi síðar en 14 dögum fyrir aðalfund. Leggja má tillögur um ályktanir fyrir aðalfund á fundinum sjálfum. Á fundum félagsins ræður afl atkvæða,nema lagabreytingar þurfa 2/3 hluta greiddra atkvæða.
Dagskrá aðalfundar:
1. Fundarsetning
2. Kosning fundarstjóra og ritara
3. Skýrsla stjórnar og starfsnefnda GÍ
4. Reikningar lagðir fram og skýrði
5. Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslu stjórnar og reikninga
6. Ákvörðun félagsgjalds
7. Lagðar fram tillögur um lagabreytinga
8. Lagðar fram tillögur til ályktunar aðalfundar
9. Umræður og atkvæðagreiðsla um lagabreytingar og ályktunartillögur
10.Kosning stjórnar, skoðunarmanna reikninga og starfsnefnda
11.Önnur mál

Stjórn félagsins er heimilt að boða til aukaaðalfundar telji hún þess þörf. Starfsskýrslu stjórnar skal birta ár hvert í Garðyrkjuritinu ásamt ágripi af starfsskýrslum deilda, klúbba og starfsnefnda GÍ.

10.  gr. Skipun stjórnar og stjórnarkjör 
10.1 Aðalfundur kýs stjórn félagsins sem og skoðunarmenn ársreikninga.
10.2 Stjórn skal skipuð fimm einstaklingum úr röðum félagsmanna, þ.e. formanni, varaformanni og þremur meðstjórnendum. Að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund, þar með talið stöðu ritara.  Stjórnarmenn eru kjörnir til tveggja ára. Annað árið skal kjósa um formann og tvo meðstjórnendur, hitt árið skal kjósa um varaformann og einn meðstjórnanda.   Vilji aðalmaður í stjórn hætta eða hann forfallast til lengri tíma skal kjósa aðalmann í hans stað á næsta aðalfundi fyrir þann tíma sem eftir er af kjörtímabili viðkomandi stjórnarmanns. 
10.3. Þriggja manna varastjórn er kosin til eins árs í senn ásamt tveimur skoðunarmönnum ársreikninga og tveimur til vara.  
10.4 Félagsmenn sem hafa áhuga á að bjóða sig fram í stjórn félagsins skulu senda formanni félagsins upplýsingar um framboð sitt að minnsta kosti 16 dögum fyrir aðalfund. Framboð til stjórnar skulu kynnt í fundarboði aðalfundar. 
10.5 Starfsmaður félagsins gegnir stöðu gjaldkera.

11.  gr. Hlutverk stjórnar
Stjórnin fer með öll mál félagsins milli aðalfunda, eftir þeim reglum og innan þeirra marka sem lög og aðalfundur setja.  Stjórn félagsins ræður starfsmenn þess og setur þeim erindisbréf. Hún gætir eigna félagsins og sjóða sem kunna að vera í vörslu þess. Kaup og sala á fasteignum félagsins er bundin samþykkt aðalfundar.

12.  gr. Slit á félaginu
Komi fram tillaga þess efnis að slíta félaginu þarf að leggja hana fram á aðalfundi og skal þess fundarboði. Til að vísa tillögunni til allsherjaratkvæðagreiðslu meðal félagsmanna þarf samþykki 2/3 hluta fundarmanna á aðalfundi. Jafnframt komi fram tillaga á aðalfundi um hvernig eigum félagsins skuli ráðstafað. Skal tillagan borin upp í allsherjaratkvæðagreiðslu um slit þess. Félaginu verður ekki slitið nema með samþykkt 2/3 hluta greiddra atkvæða í allsherjaratkvæðagreiðslu.

=====================================================================================

Stjórn Garðyrkjufélags íslands, skoðunamenn reikninga og fulltrúa í nefndir fyrir árið 2018-2019

Stjórnarmenn aðalstjórnar
Pétur J. Jónasson
Guðríður Helgadóttir
Karl Óskar Þráinsson
Brynhildur Borgþórsdóttir
Sveinn Þorgrímsson
Varastjórnmenn
Sigríður Héðinsdóttir
Freyja Hilmisdóttir
Konráð Lúðvíksson

Félagslegir skoðunarmenn reikninga, aðalmenn
Magdalena Lára Gestsdóttir
Þyri Emma Þorsteinsdóttir
Varamenn
Sigríður Friðriksdóttir
Hugrún Jóhannesdóttir
Ritnefnd
Guðrún Agnarsdóttir
Björk Þorleifsdóttir
Guðríður Helgadóttir
Hafsteinn Hafliðason 
Vilhjálmur Lúðvíksson

Frænefnd
Barbara Stanzeit
Eiríkur Jónsson
Eva Örnólfsdóttir
Guðrún Þuríður Hallgrímsdóttir
Sigþóra Oddsdóttir